Peluang Kedua

Sebagai seorang kaunselor, saya tidak dapat lari daripada menerima para pelajar yang dirujukkan oleh para ibu bapa. Jika anak remaja yang dirujukkan pada saya umurnya antara 14-16 tahun terutamanya lelaki. Maka saya dah dapat mengagak isu yang bakal dikemukakan pada […]